FAMILI PENCINTA KEAMANAN SEDUNIA. MENUJU REALITI.

Posted by Global Peace Loving Family

Famili Pencinta Keamanan Sedunia @ Global Peace Loving Family yang diilhamkan oleh Pengasas Kumpulan 3A sekitar Jun 2005 adalah sebuah cetusan pemikiran yang amat bernilai dengan matlamat mengajak manusia sejagat kembali kepada nilai-nilai dan norma kehidupan yang berpaksikan kasih sayang sesama insan demi mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian.

Fokus utama FPKS @ GPLF adalah untuk menanam sifat berkasih sayang sesama insan dan berusaha mengukuhkannya bermula dengan mempertingkatkan ekonomi keluarga daripada peringkat famili, daerah, negeri dan negara. Ianya akan dilakukan melalui pelbagai aktiviti yang sudah dan akan dirancang demi memastikan tujuan dan cita-cita perlaksanaannya tercapai. Dengan bersumberkan dana kewangan yang besar diharapkan segala perancangan dan aktiviti yang sedang berjalan dan dirancang akan membuahkan hasil yang membanggakan.

Empat tujuan utama FPKS @ GPLF yang selalu diperingatkan oleh Pengasas Kumpulan 3A ialah:

1) Memperkukuhkan ekonomi keluarga.
2) Membentuk individu yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah.
3) Membentuk individu yang mengamalkan ilmu hibah.
4) Mengamalkan sifat berkasih sayang sesama insan dan semua makhluk.

Memandangkan matlamat dan usaha untuk mencapai keamanan dan kedamaian ini adalah satu visi dan misi yang besar, maka adalah penting agar ramai lagi pihak lain untuk turut serta dan bersama-sama menjayakan program Famili Pencinta Keamanan Sedunia ini.

Buat masa ini, konsep FPKS @GPLF sudah diperkenalkan di banyak negara antaranya Amerika, Eropah, China, Russia, Negara-negara Arab, Asia dan di rantau Afrika. Penerimaan masyarakat antarabangsa dan tempatan berhubung dengan konsep yang diperkenalkan oleh Pengasas Kumpulan 3A sudah mula diterima dan dilaksanakan oleh sebahagian besar masyarakat yang cintakan keamanan dan kedamaian.

Harapan untuk menjadikan dunia ini tempat tinggal yang selamat dan selesa untuk semua manusia akan terus diperjuangkan dan marilah bersama-sama berganding bahu dengan matlamat dan tujuan yang sama melahirkan dunia aman dan damai.

KELEBIHAN AMALAN BERSEDEQAH ( HIBAH ).

Posted by Global Peace Loving Family

PENDAHULUAN.

Maksudnya: “Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui”. (Surah at-taubah: ayat 103)

Harta kurniaan Allah SWT merupakan amanah yang perlu diurus dengan sebaiknya. Justeru itu Islam mendidik umatnya dengan cara mewajibkan zakat dikeluarkan disamping amalan-amalan sunat seperti sedekah, hibah dan memberi hadiah.

Amalan bersedekah sangat digalakkan dalam Islam, kerana sedekah adalah salah satu lambang kesyukuran kepada Allah SWT. Ianya juga sebagai jambatan menghubungkan manusia terhadap Khaliqnya (Allah) serta hubungan manusia sesama manusia. Selain itu amalan bersedekah merupakan amalan sunat yang amat disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sedekah atau amalan seperti hibah dengan maksud mencukupkan keperluan orang fakir dan miskin serta orang-orang yang memerlukan adalah salah satu hak yang terpenting daripada hak-hak manusia selain zakat. Ia merupakan hak bagi setiap individu muslim di dalam masyarakat Islam bagi memperolehi kecukupan yang sempurna dalam memenuhi keperluan hidupnya yang asasi, baik untuk dirinya sendiri mahupun orang-orang yang di bawah tanggungannya.

MAJLIS PELANCARAN RASMI FAMILI PENCINTA KEAMANAN SEDUNIA

Posted by Global Peace Loving Family

Alhamdulillah. Dengan izin Allah S.W.T jua, maka majlis pelancaran rasmi Famili Pencinta Keamanan Sedunia telah selamat diadakan sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1430H bertempat di Pusat Pameran Dan Konvensyen Antarabangsa Mines, pada 09.03.09 bersamaan 12 Rabiul Awwal 1430H.